Όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.criticalpath.gr

Τελευταία ενημέρωση: 25/2/2018Όροι Χρήσης

Η εταιρεία μας, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια ως την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του www.criticalpath.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το newsit.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

AXELOS®, the AXELOS logo®, the AXELOS swirl logo® and PRINCE2® are all registered trademarks of AXELOS Limited
The PMI Registered Education Provider logo , PMI, PMI-ACP, PMP, PMBOK Guide are registered trade marks of the Project Management Institute, Inc

AXELOS A.T.O.
PMI R.E.P.
APMG Change Management